top of page

Shop

Mae ‘Y Wiwer’ yn stori eithriadol o hyfryd am wiwer goch, cyfeillgarwch anghyffredin, a sut y gall dyfodiad y gwanwyn newid popeth yn y goedwig binwydd lee mae’n byw.

Mae Cochyn y wiwer yn casglu bwyd ar gyfer y gaeaf hir sydd o’i flaen, ac mae’n cyfarfod a Blewyn, ei ffrind gorau, a’r Arglwyddes. Pan mae’n dychwelyd i’w storfeydd lle mae wedi cadw ei fwyd, mae’n eu darganfod nhw’n wag. Mae’n gweld bod gwiwerod llwyd wedi meddiannu’r goedwig ac yn bwyta ei fwyd i gyd. Ar yr union adeg mae angen help arno, maee bele’r coed yn dod i’r adwy gan ddechrau cyfeillgarwch anghyffredin.

 

Mae ‘Y Wiwer’ yn stori ffuglen syn seiliedig ar ffeithiau. Mae’n stori am gyfeillgarwch, ymddiriedaeth a beth all ddigwydd pan fydd anifeiliaid yn cydweithio fel tim.

Y Wiwer

£10.00Price
  • Lunn Learning

bottom of page